Wet werk en zekerheid

Op 1 juli 2015 zijn enkele belangrijke wetswijzigingen ingegaan. De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op drie gebieden. Zo versterkt de wet onder andere de rechtspositie van een flexwerker (1). Een medewerker heeft nu na drie tijdelijke contracten of een dienstverband van twee jaar (wat eerder komt) recht op een vast dienstverband.

Ook wordt het ontslaan van medewerkers sneller, goedkoper en makkelijker (2). De aanleiding van het ontslag bepaalt tegenwoordig de ontslagroute. Wanneer het ontslag te maken heeft met bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet een werkgever naar het UWV. Voor iedere andere reden kan een werkgever terecht bij de kantonrechter. De mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden blijft overigens gewoon bestaan. Er moet wel een transitievergoeding betaald worden aan elke werknemer die na een dienstverband van minimaal twee jaar onvrijwillig uit dienst treedt.

Tot slot is er een wijziging rondom de WW. De WW moet zich meer richten op mensen sneller aan werk te krijgen (3). Als iemand 6 maanden of langer in de WW zit, wordt alle arbeid als passend beschouwd. Hiernaast gelden vanaf 1 juli aangescherpte regels bij het berekenen van de WW-uitkering.