Instroom

De instroom van werknemers wordt in gang gezet door middel van werving en selectie. In dit traject gaat men op zoek naar nieuwe werknemers die bepaalde functies binnen de organisatie succesvol kunnen vervullen om uiteindelijk de organisatiedoelstellingen te kunnen blijven realiseren.

Tegenwoordig worden kandidaten steeds vaker aangenomen voor een zogenaamde loopbaan in plaats van een specifieke functie. Dit komt omdat de functies over het algemeen steeds sneller veranderen. Door deze ontwikkeling geven organisaties steeds meer aandacht aan het aanstellen van nieuwe werknemers.

Een organisatie kan zowel binnen als buiten de organisatie potentiƫle kandidaten werven. Vaak gaan organisaties in eerste instantie binnen de organisatie bekijken of er geschikte kandidaten zijn. Het voordeel daarvan is dat de werknemer in dat geval al bekend is met de organisatie en andersom. Ook krijgen de huidige werknemers binnen de organisatie op deze manier eerst de kans om een gewenste promotie of overplaatsing te realiseren. Wanneer er intern geen animo is voor de vacature, zal de organisatie een externe wervingsprocedure in gang moeten zetten.

De wervingsprocedure wordt vervolgd met de selectieprocedure. In dit traject wordt er een goede afstemming gezocht tussen de kandidaat, de functie en de organisatie. Wanneer er een geschikte kandidaat is aangewezen voor de desbetreffende functie, wordt er overgegaan op de aanstelling van de nieuwe werknemer. Hierbij wordt vaak nog onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld over het salaris of eventuele vergoedingen. Wanneer er een akkoord is bereikt, treedt de nieuwe werknemer in dienst en wordt deze geĆÆntroduceerd binnen de organisatie.