Personele proces

Binnen het Human Resource Management kan er een concrete invulling worden gegeven aan het personele proces. Dit proces bestaat uit de instroom, de doorstroom en de uitstroom van werknemers. Ieder traject heeft weer eigen personele instrumenten waaraan invulling gegeven kan worden.

Onder Personele proces wordt de instroom, de doorstroom en de uitstroom van werknemers verder toegelicht.