Doorstroom

Het doorstroomtraject richt zich op het binden, ontwikkelen en behouden van werknemers om de professionaliteit en de kennis op peil te houden binnen een organisatie. Hiervoor kunnen verschillende elementen worden ingezet, zoals een beloning, een beoordeling, een loopbaanplanning en kennismanagement.

Beloning

Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen de prestatie die de werknemer levert en de beloning die men hiervoor krijgt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een functiewaardering, het werk dat iemand doet, en een beloning, de wijze waarop iemand het werk doet. Een beloning hoeft niet altijd tot uiting te komen in het salaris, maar kan ook tot uiting komen in de mate van verantwoordelijkheid die iemand krijgt of in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Beoordeling

Met een beoordeling worden de sterke en minder sterke punten van de werknemer in zijn functie onder de aandacht gebracht. Een beoordeling kan worden gebruikt om de promotiekansen voor een bepaalde werknemer in te schatten. Ook kan het gebruikt worden om te bepalen of de werknemer in aanmerking komt voor een loonsverhoging. Voordat iemand in vaste dienst wordt genomen wordt er ook vaak een beoordeling opgesteld. Door middel van een beoordelingsgesprek kan de werknemer op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de beoordeling.

Loopbaanplanning

Tegenwoordig is het niet meer aannemelijk dat werknemers jarenlang in dezelfde functie werkzaam blijven. Organisaties moeten flexibel blijven en om dit te realiseren moeten ook de werknemers mobiel blijven binnen de organisatie. Werknemers wensen vaak te groeien binnen hun loopbaan en moeten hiervoor hun competenties verder ontwikkelen. Binnen de loopbaanplanning worden werknemers ondersteund bij deze ontplooiing door middel van begeleiding en eventuele opleiding.

Kennismanagement

De samenleving is momenteel snel veranderend waardoor kennis een steeds belangrijkere productiefactor is geworden. Het kennismanagement bestaat niet uit het managen van de kennis binnen een organisatie, maar uit de interacties die daaruit voortvloeien. Deze interacties bestaan uit het uitwisselen van kennis en informatie, het ontstaan van nieuwe inzichten en de spreiding van deze inzichten en oplossingen.